• شماره تماس مدیر فروش : ( +98 )9120497247 – ( +98 )4132306698  –  ایمیل فروشگاه : tansazanshop@gmail.com
  • پشیبانی 24 ساعته در تلگرام :https://t.me/shervinalizadeh  – شماره تماس پشتیبانی  :(+98) 9308532211